My Home Amsterdam
portfolioverhuurbeheervacatures
over onscontact

Disclaimer

Beveiliging
My Home Amsterdam vindt het beschermen van haar systemen van het grootste belang. Zij doet daarom alles wat redelijkerwijs mogelijk is om haar systemen te beveiligen tegen  onrechtmatig gebruik. Om die reden gebruikt My Home Amsterdam de laatste technieken en software om haar en uw gegevens te beveiligen. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van deze website, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Persoonsgegevens
My Home Amsterdam is verplicht om zich te houden aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook als u gebruik maakt van deze website. Wij hebben in onze privacyverklaring uiteengezet hoe wij met uw gegevens omgaan. In deze privacyverklaring staat bijvoorbeeld welke gegevens wij verwerken, hoe wij daarmee omgaan en hoe u inzage kunt krijgen in uw persoonsgegevens.  

Informatie van derden
In sommige gevallen verwijst My Home Amsterdam op haar website naar websites of informatie van derden. Een dergelijke verwijzing is alleen gemaakt om u over een bepaald onderwerp nader of breder te informeren. My Home Amsterdam garandeert niet de juistheid van de informatie op die website en zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van de doorverwijzing naar die website. Het voorgaande is slechts anders in het geval van een ernstige fout of grove schuld.  

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is alleen bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. U kunt geen rechten ontlenen aan informatie op deze website. Indien u gebruik maakt van de website van My Home Amsterdam is dit voor uw eigen rekening en risico.  My Home Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat of is ontstaan als gevolg van het gebruik van onjuiste, gedateerde of niet volledige informatie op de website. Verder accepteert My Home Amsterdam geen aansprakelijkheid voor het geval dat deze website niet of slechts gedeeltelijk werkt. Het is niet mogelijk om op basis van enige informatie op deze website, bepaalde of onbepaalde rechten of plichten van My Home Amsterdam af te dwingen.

Contact
Wij vinden het belangrijk dat deze website up-to-date is en juiste informatie bevat. Daar doen wij dan ook ons best voor. Als u toch informatie tegenkomt die volgens u niet klopt, of die zonder toestemming niet geplaatst had mogen worden, dan horen wij dit graag. U kunt dan met ons contact opnemen via de volgende contactgegevens:"

My Home Amsterdam
Amstel 106-A
1017 AD  AMSTERDAM
info@myhomeamsterdam.nl
+31 6 558 70 776

Als u contact met ons opneemt over de inhoud op de website, dan streven wij ernaar om u binnen 3 werkdagen te beantwoorden. Wij zullen uw bericht in elk geval zo spoedig mogelijk beantwoorden.  

logo footer

Amstel 106A
1017 AD, Amsterdam
+31 6 558 70 776
info@myhomeamsterdam.nl

STUDIO ROEF